Katarzyna Woźniak

fot. Magdalena Mądra
źródło: Instytut im. J. Grotowskiego

Katarzyna Woźniak – adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Zespołu Komparatystyki Teatru, sekretarz Stowarzyszenia Italianistów Polskich. Zajmuje się historią współczesnego teatru włoskiego oraz komparatystyką teatru. Jako autorka i tłumaczka współpracuje na stałe z wydawanym przez Instytut Grotowskiego pismem „Performer”, dla którego przełożyła m.in. teksty Eugenia Barby, Ferdinanda Tavianiego i Jean-Marie Pradiera. Jest redaktorką serii wydawniczych „Meridiana” i „Meridiana. Classic”, poświęconych współczesnemu teatrowi włoskiemu i klasykom literatury włoskiej. Inicjatorka i koordynatorka (2015-2017) Krakowskich Spotkań Italianistycznych, corocznych spotkań z tłumaczami i badaczami przekładów. W Wydawnictwie Pasaże wydała książkę Przed Grotowskim. Przewodnik po Włoszech teatralnych oraz przełożyła książkę Gabriela Vacisa Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim.