Andrzej Pilichowski-Ragno

Andrzej Pilichowski-Ragno

fot. z archiwum autora

Andrzej Pilichowski-Ragno – fotograf, polonista i ilustrator.

Zajmuje się szeroko rozumianą fotografią streetową. Interesuje się krytyką i teorią fotografii – w szczególności relacją tego medium do rzeczywistości, problemem „prawdy” obrazu fotograficznego. Prowadzi również zajęcia z fotografii portretowej, reklamowej i postprodukcji obrazu. Obecnie pracuje nad doktoratem z fotografii w krakowskiej ASP, prowadzi zajęcia w Otwartym Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej, Akademii Filmowej AMA w Krakowie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W Wydawnictwie Pasaże ukazała się jego książka Niepokój / w polu widzenia (2022).