Leszek Koczanowicz

fot. z archiwum autora
Leszek Koczanowicz filozof i kulturoznawca jest profesorem na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Wykładał i prowadził badania na wielu zagranicznych uniwersytetach i w innych instytucjach badawczych. Jest autorem i redaktorem dwunastu książek po polsku i angielsku włączając w to: Politics of Time: Dynamics of Identity in Post-Communist Poland (2008), Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach (2012), Współczesna filozofia społeczna. Rozmowy i eseje o społeczeństwie obywatelskim i etyce demokracji (2011), Politics of Dialogue. Non-Consensual Democracy and Critical Community (2016), Anxiety and Lucidity: Reflections on Culture in Times of Unrest (2020). Zajmuje się kulturą nowoczesności, filozofią współczesną, teorią kultury, teorią społeczną i badaniami kulturowych aspektów polityki. W kwietniu 2022 w Wydawnictwie Pasaże ukazała się jego książka Niedokończone polityki: demokracja, populizm, autokracja.