Zofia Zarębianka

fot. z archiwum autorki

Zofia Zarębianka – profesor zwyczajny w zakresie literaturoznawstwa, eseistka, poetka. Obszar zainteresowań badawczych: poezja XX i XXI wieku w aspekcie obecnych w niej sensów duchowych i religijnych, metodologia badań nad sacrum w literaturze, przemiany form artystycznych w literaturze XX wieku. Autorka następujących książek: Poezja wymiaru sanctum, Lublin 1992; Dziesięć Bożych słów, (współautorka), Kraków 1993, Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej, Kraków 1993, Zakorzenienia Anny Kamieńskiej, Kraków 1996, Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Bydgoszcz 2001, O książkach, które pomagają być, Kraków 2004, Czytanie sacrum, Kraków – Rzym 2008, Wtajemniczenia(w) Miłosza, Kraków 2014, Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły, Kraków 2018 oraz siedmiu tomików poetyckich: Człowiek rośnie w ciszy, Kraków 1992, Wyrwane z przestrzeni, Kraków 1996, Niebo w czerni, Bydgoszcz 2000, Jerozolima została zburzona, Kraków 2004, Wiersze: Pierwsze, Poznań 2008, Tylko na chwilę, Kraków 2012, Wiersze dośmiertne, Kraków 2017. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN Clubu, TN KUL, Polskiego Towarzystwa Etycznego, Komisji Historycznoliterackiej PAN. Redaktor naukowy serii monografii tematycznych związanych z nauczaniem Jana Pawła II, członek Komitetu Organizacyjnego Dni Jana Pawła II, przewodnicząca jury konkursowego prac literackich inspirowanych myślą Jana Pawła II, pomysłodawczyni i redaktor naukowy serii Przemiany Sacrum. W serii tej ukazały się również jej książki Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów obcych (2018) oraz Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów polskich (2019).