Spełnie

seria pod redakcją prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego

Można więc do Hamleta komentarzy nie czytać, ale przeczytać Hamleta
– i jeśli kto ma przyzwyczajenie – myśleć – – myśleć!

Stanisław Wyspiański

książki w serii