Promocja!

Viatoris. Który pokonuje drogę. Ponowoczesny Romantyzm Piotra Jargusza

Autor: Rafał Solewski

  • seria: Wyzwania Tożsamości
  • redakcja serii: Rafał Solewski
  • recenzja naukowa: Stanisław Rodziński
  • język: polski, angielski
  • przekład na język angielski: Inez Okulska
  • projekt okładki: Agnieszka Solewska
  • oprawa: miękka
  • ilość stron: 306
  • ISBN: 978-83-64511-20-2    
  • data wydania: 20-09- 2016

34.00  28.00 

Opis

Monografia Viatoris. Który pokonuje drogę. Ponowoczesny romantyzm Piotra Jargusza jest zebraniem wieloletnich obserwacji artystycznych działań Piotra Jargusza, które sam twórca obejmuje projektem życia zatytułowanym Viatoris. Eseistyczny charakter wywodu celowo zbliża się często do stylu pisarskiego opisywanego artysty, co wynika z uczestniczenia w jego działaniach. Ostatecznie zawsze jednak wpisuje działania w postawy, nurty, style i zjawiska artystyczne, szczególnie takie jak romantyzm, neoekspresjonizm, postmodernizm, synestezja, zwroty wizualny, performatywny, metafizyczny, a także w problematykę sztuki społecznej, estetyki relacyjnej, wreszcie w filozoficzno-antropologiczne zagadnienia tożsamości oraz doświadczenia wewnętrznego.

Spis treści znajduje się tutaj.

The monograph Viatoris who hits the road hard. The postmodern romanticism of Piotr Jargusz presents the effects of many years’ observations on the artistic work of Piotr Jargusz, which the artist himself forms into a life project called Viatoris. The essayistic nature of this book reaches for the style of Jargusz’s writing on purpose and is a result of active participation in his projects. But eventually it aims to put his activities into the context of attitudes, trends, styles and artistic phenomena, in particular those such as romanticism, neo-expressionism, postmodernism, synesthesia, visual, performative and metaphysical turn, as well as into the context of issues of social art, relational aesthetics or even philosophic-anthropological approaches to identity and inner experience.

Dodatkowe informacje

Seria

Redaktor

Recenzent

prof. dr hab. Stanisław Rodziński

Tłumacz

Inez Okulska

Projekt okładki

Oprawa

Wymiary

ISBN

Ilość stron

Data wydania

2016

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Viatoris. Który pokonuje drogę. Ponowoczesny Romantyzm Piotra Jargusza”