Autorzy

Marzena Ablewska
Georges Bataille
Jagoda Budzik
Anita Jarzyna
Wiktoria Klera
Karolina Kolenda
Adriana Kovacheva
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
Piotr Łuszczykiewicz
Beata Malczewska
Piotr Mitzner
Nadar
Tadeusz Nowak
Daria Nowicka
Katarzyna Woźniak
Paweł Panas
Aneta Piech-Klikowicz
Paweł Próchniak
Joanna Roszak
Rafał Solewski
Ewa Stadtmüller
Joanna Grądziel-Wójcik
Gabriele Vacis
Anna Zagórska
Włodzimierz Zakrzewski
Zofia Zarębianka
Karol Maliszewski
Magdalena Barbaruk
Magdalena Barbaruk
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Edward Balcerzan
Edward Balcerzan
Michał Klinger
Michał Klinger