Rafał Rosół

Rafał Rosół

fot. z archiwum autora

Rafał Rosół (ur. 1977) – filolog klasyczny, językoznawca, profesor uczelni na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotychczas opublikował książki Wschodnie korzenie kultu Apollona(Kraków 2010), Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen (Frankfurt am Main 2013), Potrawa osłów greckich (Nowa Ruda 2016), Heksa na hulajpecie (Poznań 2017) i Chorągiewki z tałesu. Piłka nożna, antysemityzm i Zagłada(Kraków 2022), a także ponad 50 artykułów wydanych w Polsce, Bułgarii, Holandii, Niemczech, Rosji i USA. Do jego głównych zainteresowań należą kontakty językowe i kulturowe między Bliskim Wschodem a Grecją w starożytności, recepcja tradycji antycznej i obecność języka łacińskiego w przestrzeni miejskiej oraz historia i kultura Żydów w Polsce. Obecnie realizuje projekt badawczy pt. Lexicon of Oriental Words in Ancient Greek. Ponadto jest przewodnikiem miejskim PTTK po Poznaniu i regularnie grywa w piłkę nożną. W Wydawnictwie Pasaże ukazała się jego książka Chorągiewki z tałesu. Piłka nożna, antysemityzm i Zagłada (2022).