Jagoda Budzik

fot. z archiwum autorki

Jagoda Budzik – urodzona w 1991 r. w Poznaniu, hebraistka, teatrolożka. W ramach ministerialnego „Diamentowego Grantu” prowadzi projekt „Erec szam – kraj tam. Strategie konstruowania obrazów Polski w literackich i pozaliterackich tekstach kultury o Zagładzie, izraelskich autorów trzeciego pokolenia”. Naukowo interesuje się współczesną literaturą hebrajską i izraelską pamięcią o Zagładzie. W Wydawnictwie Pasaże ukazała się książka w jej przekładzie i opracowaniu naukowym Jak się miewa bestia? Pięć dramatów o trzecim pokoleniu po Zagładzie.