Paweł Próchniak

fot. Joanna Rzepka
Archiwum Biblioteki Śląskiej

Paweł Próchniak – historyk literatury, krytyk literacki, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej. Przewodniczący Komisji Wydawniczej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Redaktor naczelny serii wydawniczej Rozprawy Literackie (ukazującej się pod auspicjami KNoL PAN) oraz serii Granice wyobraźni (publikowanej przez wydawnictwo Pasaże). Członek Rady „Biuletynu Polonistycznego”. Pełnomocnik zarządu Fundacji im. Zbigniewa Herberta (ds. programowych). Członek Polskiego PEN Clubu. Wieloletni współpracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Pomysłodawca i współorganizator „Miasta Poezji” w Lublinie oraz kierunku studiów Teksty kultury i animacja sieci (KUL). Laureat nagrody „Kamień” (2017). Odznaczony Medalem 700-lecia Lublina (2017). Autor monografii: Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (Lublin 2001), Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego (Lublin 2006), Modernizm: ciemny nurt. Studia z dziejów poezji (Kraków 2011), Ryszard Krynicki. Monografia w toku (2015) oraz książek o literaturze ostatnich dziesięcioleci: Wiersze na wietrze (szkice, notatki) (Kraków 2008), Zamiar ze słów (szkice, notatki) (Kraków 2011), a także tomu Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura (Kraków 2016) oraz Nokturny / z dziejów wyobraźni poetyckiej (2018). Pomysłodawca i redaktor naczelny witryny: stronypoezji.pl.