Paweł Próchniak

fot. Joanna Rzepka
Archiwum Biblioteki Śląskiej

Paweł Próchniak – historyk literatury, krytyk literacki, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej. Przewodniczący Komisji Wydawniczej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Redaktor naczelny serii wydawniczej Rozprawy Literackie (ukazującej się pod auspicjami KNoL PAN) oraz serii Granice wyobraźni (publikowanej przez wydawnictwo Pasaże). Członek Rady „Biuletynu Polonistycznego”. Pełnomocnik zarządu Fundacji im. Zbigniewa Herberta (ds. programowych). Członek Polskiego PEN Clubu. Wieloletni współpracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Pomysłodawca i współorganizator „Miasta Poezji” w Lublinie oraz kierunku studiów Teksty kultury i animacja sieci (KUL). Laureat nagrody „Kamień” (2017). Odznaczony Medalem 700-lecia Lublina (2017). Autor monografii: Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (Lublin 2001), Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego (Lublin 2006), Modernizm: ciemny nurt. Studia z dziejów poezji (Kraków 2011), Ryszard Krynicki. Monografia w toku (2015) oraz książek o literaturze ostatnich dziesięcioleci: Wiersze na wietrze (szkice, notatki) (Kraków 2008), Zamiar ze słów (szkice, notatki) (Kraków 2011), a także tomu Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura (Kraków 2016) oraz Nokturny / z dziejów wyobraźni poetyckiej (2018). Pomysłodawca i redaktor naczelny witryny: stronypoezji.pl.

książki autora

 • Promocja!

  Nokturny / z dziejów wyobraźni poetyckiej

  34.00  28.00  Dodaj do koszyka
 • Promocja!

  Przed i po. Witold Gombrowicz

  58.00  50.00  Dodaj do koszyka
 • Promocja! Paweł Próchniak "Rachunek strat. Poezja - krytyka - lektura"

  Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura

  38.00  32.00  Dodaj do koszyka
 • Promocja! sejsmografie

  Sejsmografie. Przypisy do „Nienazwanej teraźniejszości” Roberto Calasso

  44.00  40.00  Dodaj do koszyka
 • Promocja!

  Wiersze na wietrze (szkice, notatki)

  34.00  24.00  Dodaj do koszyka
 • Zamiar ze słów (szkice, notatki)

  24.00  Czytaj dalej

książki pod redakcją naukową

seria Granice Wyobraźni

 • Promocja! Barbara Sienkiewicz

  „Kim jest dla siebie samego ten twór nieszczęśliwy”. Tropy i tryby refleksji antropologicznej w twórczości Schulza, Leśmiana, Gombrowicza i Wata

  40.00  36.00  Dodaj do koszyka
 • Promocja!

  Ale książki. Dziewięć szkiców o poezji

  38.00  34.00  Dodaj do koszyka
 • Promocja!

  Antybohater polskiej prozy (po roku 1989)

  34.00  25.00  Dodaj do koszyka
 • Promocja!

  Białoszewski 2018/2019

  38.00  34.00  Dodaj do koszyka
 • Promocja! Joanna Grądziel-Wójcik, Piotr Łuszczykiewicz "Bogusława Latawiec - Portret podwojony"

  Bogusława Latawiec – portret podwojony

  40.00  35.00  Dodaj do koszyka
 • Gombrowicz na językach

  Gombrowicz na językach. Lekcje tłumaczy

  50.00  Dodaj do koszyka
 • Promocja!

  Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych

  34.00  30.00  Dodaj do koszyka
 • Promocja!

  Humanisto, kim jesteś?

  46.00  40.00  Dodaj do koszyka
 • Joanna Roszak "Interior. Szkice"

  Interior. Szkice

  24.00  Dodaj do koszyka
 • Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja

  28.00  Dodaj do koszyka
 • Promocja! Piotr Mitzner "Jak znalazł"

  Jak znalazł

  34.00  25.00  Dodaj do koszyka
 • Promocja!

  Łania w styczniu

  30.00  26.00  Dodaj do koszyka

seria Strony Poezji

 • Promocja! Paweł Próchniak "Rachunek strat. Poezja - krytyka - lektura"

  Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura

  38.00  32.00  Dodaj do koszyka