Beata Malczewska

fot. z archiwum autorki

Beata Malczewska – (z domu Sztupecka) urodzona 4 lutego 1978 roku w Płocku. W 1997 roku ukończyła w rodzinnym mieście najstarszą szkołę średnią w Polsce: Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Następnie rozpoczęła studia neofilologiczne na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie w 2002 roku uzyskała tytuł magistra filologii romańskiej ze specjalnością tłumaczeniową i nauczycielską. W tym samym roku rozpoczęła dzienne studia doktoranckie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, które zwieńczyła w styczniu 2007 roku otrzymaniem tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa włoskiego. Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. dr. hab. Józefa Sypnickiego dotyczyła zastosowania komunikacji gestycznej w języku włoskim i polskim. Od 2007 roku jest zatrudniona jako adiunkt na filologii włoskiej: początkowo w UAM w Poznaniu, w latach 2011-2013 na Uniwersytecie Szczecińskim, a od 2013 roku w Katedrze Języka Włoskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania naukowo-dydaktyczne koncentrują się wokół językoznawstwa włoskiego i francuskiego: gramatyki opisowej (w szczególności morfologii), semantyki, leksykologii i leksykografii, języków specjalistycznych oraz komunikacji niewerbalnej. Autorka monografii Comunicazione gestuale nella lingua italiana e polacca (wyd. Pasaże, Kraków, 2016 rok). Ma na swoim koncie również wiele artykułów o tematyce językoznawczej, słowniki dwujęzyczne, gramatyki i pomoce dydaktyczne z języka francuskiego i włoskiego. Obecnie zajmuje się badaniem (w ujęciu kontrastywnym) włoskiego i polskiego języka łowieckiego. Miłośniczka gór, pieszych wycieczek, kryminałów. W wolnych chwilach pracuje też jako przewodnik w Kopalni Soli w Wieliczce. Prywatnie żona i mama 5-letniej Marysi oraz 2,5-letniej Kalinki.