Agnieszka Kaczmarek

fot. z archiwum autorki

Agnieszka Kaczmarek – antropolog i kulturoznawca; prof. UAM dr hab., wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opublikowała książki Nowoczesna autentyczność. Charles Taylor wobec dylematów współczesności (2010), Od milczenia i opowieści. Kulturowe dyskursy o umieraniu i śmierci (2016), współredaktorka m. in. tomów: Imperium Rolanda Barthes’a (2016), Kurs na Ferdinanda de Saussure’a (2017), Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone (2019), Semiotyczne wymiary codzienności (2018). W Wydawnictwie Pasaże ukazała się jej książka Opuszczone i odnalezione. Nowe topografie śmierci (Kraków 2021). Zainteresowania naukowe Agnieszki Kaczmarek dotykają egzystencjalnych zagadnień granicznych oraz styku języka, doświadczenia i niewypowiadalnego.