Granice Wyobraźni

seria pod redakcją prof. dr. hab. Pawła Próchniaka

Tylko wolna myśl może wyjść naprzeciw bezkresnej nocy, może przemyśleć to, co jest ciemne, przemyśleć w taki sposób, by niczego z tej ciemności nie utracić.
Paweł Próchniak

książki w serii