Piotr Łuszczykiewicz

Piotr Łuszczykiewicz – urodził się w 1964 roku w Kaliszu. Odbył studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Studiował też w Akademii Wiedzy i Literatury w Moguncji i w Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Opublikował książki: Książę erotyku. O poezji miłosnej Stanisława Grochowiaka (Warszawa 1995), Po balu. Eseje o literaturze polskiej (Warszawa 1997), Orbit of Discourse. Polish Literature on the Net (Kraków 1999), Multi-Kulti. Von der Gutenberg-Galaxis zu einer miltimedialen Wolke (Kalisz 2000), Pociąg do Poznania. Szkice i rozmowy (Poznań 2000), Bliskie czytanie. Interpretacje literatury XX wieku (Kalisz 2002). Publikował w licznych wydawnictwach zbiorowych i w najważniejszych periodykach literackich i kulturalnych w Polsce oraz poza granicami kraju w prasie slawistycznej. Jego teksty tłumaczono m. in. na angielski, niemiecki i włoski. Kieruje Studium Filologii Polskiej UAM w Kaliszu i Pracownią Komunikacji Medialnej w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Jest jurorem Międzynarodowej Nagrody Pisarskiej Unii Europejskiej „Primo Strega”.