Adriana Kovacheva

fot. z archiwum autorki

Adriana Kovacheva – pracuje w Pracowni Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM, członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, literaturoznawczyni, tłumaczka i kociara. Autorka publikacji z zakresu translatologii, historii przekładu i performatywności tłumaczenia. Publikowała m.in. w czasopismach „Przekłady Literatur Słowiańskich”, „Przekładaniec”, „Литературен вестник”, „Език и литература”. W Wydawnictwie Pasaże ukazała się jej książka Ścieżkami tłumaczy. Poezja polska w Bułgarii w latach 1956-1989.