Przemiany Sacrum

seria pod redakcją prof. dr hab. Zofii Zarębianki

Z jakimż olbrzymim wysiłkiem każdy z nas ściga ślady tego Piękna w tym, co tworzy. Ile czasu pochłaniają ćwiczenia i próby. Ile godzin

uderzania w klawisze fortepianu (…). A to wszystko jest wciąż szuka- niem, szukaniem czegoś doskonalszego i pełniejszego.

Jan Paweł II