Tempus Fugit

seria pod redakcją prof. dr. hab. Dariusza Czaji

Pierwszą i prawdziwą reakcją na  n i e m y  logos obrazu jest

z a n i e m ó w i e n i e. To jest ten – paradoksalnie – wymowny sygnał mówiący nam o tym, że stoimy przed czymś, co nie poddaje się dyskursywnej obróbce, że jesteśmy, że trwamy, porażeni,

we wnętrzu tajemnicy. Cała zwyczajowa „reszta”, wszystkie słowa,

potoczne i techniczne, którymi usiłujemy kompulsywnie przyszpilić tajemnicę obrazu przychodzą później.

Dariusz Czaja