Piotr Mitzner

fot. Magdalena Chabiera

Piotr Mitzner – prof. dr hab., pracownik naukowy UKSW, teatrolog, poeta, eseista. Debiutował w 1968 roku w „Przyjacielu Młodego Spółdzielcy” jako ilustrator, a jego pierwsze wiersze ukazały się w „Kurierze Polskim” w roku 1972. W latach 1981-1990 był organizatorem działalności wydawniczej oraz redaktorem i autorem tekstów w niezależnym wydawnictwie Krąg. W latach 1983-1989 był redaktorem „Karty”, do 1997 członek redakcji wydawnictwa Karta. Współzałożyciel, organizator i redaktor „Roczników Podkowiańskich” (w latach 1985-1990). Laureat Nagrody Literackiej Fundacji Kultury. Zastępca redaktora naczelnego „Nowej Polszy”. Publikował m.in. w: „Pamiętniku Teatralnym”, „Dialogu”, „Zeszytach Historycznych”, „Więzi”, „Meandrze”, „Odrze”, „Karcie”, „Arce”, „Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym”. Ważniejsze tomy poetyckie: Dusza z ciała wyleciała (1980), Z czasem (1980), Podróż do ruchomego celu (1985), Myszoser (2000), Pustosz (2004), Podmiot domyślny (2007), Dom pod świadomością (2008), Kropka (2011), W oku kuku (2012). W Wydawnictwie Pasaże ukazała się jego książka Jak znalazł.