Joanna Grądziel-Wójcik

fot. Krystian Daszkowski
źródło: UAM

Joanna Grądziel-Wójcik – literaturoznawczyni, pracuje w Zakładzie Literatury XX w., Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej UAM. Zajmuje się historią literatury i sztuką interpretacji, przede wszystkim polską poezją XX i XXI w., ostatnio zwłaszcza tą pisaną przez kobiety, w ramach grantu „Stulecie poetek polskich”. Autorka książek Poezja jako teoria poezji. Na podstawie twórczości Witolda Wirpszy (Poznań 2001), Przestrzeń porównań. Szkice o polskiej poezji współczesnej (Poznań 2010), „Drugie oko” Tadeusza Peipera. Projekt poezji nowoczesnej (Poznań 2010), Zmysł formy. Sytuacje, przypadki, interpretacje polskiej poezji XX wieku (Kraków 2016), Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku (Poznań 2016), Bogusława Latawiec. Portret podwojony (z Piotrem Łuszczykiewiczem) (Kraków 2016).