Rafał Solewski

fot. z archiwum autora

Rafał Solewski – dr hab. prof. UP (ur. 09.09.1969 w Krakowie) studiował teatrologię i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim gdzie się doktoryzował. Habilitowany na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w 2010 roku (specjalizacja literaturoznawstwo – teoria literatury i sztuk audiowizualnych). Pracował w Cricotece i Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, redaktor naczelny Rocznika Wydziału. Pełnił funkcję Pełnomocnika dziekana ds. nauki.
W Wydawnictwie Pasaże opublikował książki Viatoris. Który pokonuje drogę. Ponowoczesny romantyzm Piotra JarguszaWypatrując. Idea człowieczeństwa i hermeneutyka tożsamości osobowej we współczesnych sztukach wizualnych, Umiar i namiętność. Życie i sztuka Janusza Orbitowskiego. Redaktor serii Wyzwania Tożsamości.