Magdalena Barbaruk

Magdalena Barbaruk

Magdalena Barbaruk – kulturoznawczyni, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania nad kulturowym potencjałem literatury w kształtowaniu sposobów życia i „mapowaniu” przestrzeni. Autorka monografii Długi cień Don Kichota (Kraków 2015 / The Long Shadow of Don Quixote, Frankfurt am Main 2015), filmu dokumentalnego Błędne mapy (2014), który powstał jako rezultat projektu badawczego „Fuga” (NCN) zrealizowanego w latach 2012-2014 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Aktualnie prowadzi badania nad Amereidą, poetycko-architektoniczną „utopią w ruchu”, która jest jednym z najbardziej interesujących zjawisk we współczesnej kulturze Ameryki Łacińskiej (NCN, Opus, 2018-2020). Publikowała m.in. w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym” i „Tygodniku Powszechnym”, „Formacie”. W Wydawnictwie Pasaże ukazała się jej książka Sensy błądzenia. La Mancha i jej peryferie (2018).