Wyzwania Tożsamości

seria pod redakcją dr. hab. Rafała Solewskiego

bycie się wydarza, jest darem, przychodzi i odchodzi.
Dla każdego Ja pozostaje czymś najbliższym,
a jednak nieuchwytnym, niewyrażalnym.

Barbara Skarga