Dla Autorów

Wszystkie publikacje naukowe ukazujące się w Wydawnictwie Pasaże są recenzowane.

Wydawnictwo przestrzega zasad etyki wydawniczej, zgodnej ze standardami rekomendowanymi przez The Committee on Publication Ethics (COPE).

Wydawca podejmuje ostateczną decyzję o publikacji po zapoznaniu się z recenzjami sporządzonymi przez wybitnych badaczy specjalizujących się w zagadnieniach będących przedmiotem książek zaproponowanych do druku.

Teksty zakwalifikowane do druku są opracowywane redakcyjnie według przyjętych przez Wydawnictwo zasad. Preferujemy – między innymi – przecinkowy system zapisu adresów bibliograficznych, łacińskie zwroty: idem, ibidem, vide (zamiast polskojęzycznych odpowiedników) oraz konwencję umieszczania odsyłacza przypisów po znaku zamykającym zdanie. Szczegóły w pliku: adiustacja.

Recenzenci naukowi książek opublikowanych przez Wydawnictwo Pasaże

 • dr hab. Zbigniew Benedyktowicz (PAN)
 • prof. dr hab. Jacek Brzozowski (UŁ)
 • prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel (UJ)
 • prof. dr hab. Dariusz Czaja (UJ)
 • dr hab. Agnieszka Czyżak (UAM)
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek (UP JP II)
 • prof. dr hab. Irena Grudzińska-Gross (Princeton University)
 • dr Olga Katafiasz (AST im. Stanisława Wyspiańskiego)
 • dr hab. Agnieszka Kluba (IBL PAN)
 • prof. dr hab. Dariusz Kosiński (UJ)
 • dr Bartłomiej Krupa (IBL PAN)
 • prof. dr hab. Wojciech Ligęza (UJ)
 • prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro (UJ)
 • prof. dr hab. Piotr Mitzner (UKSW)
 • dr hab. Mikołaj Nkollo (UAM)
 • dr hab. Marceli Olma (UP im. KEN)
 • dr hab. Krystyna Pietrych (UŁ)
 • prof. dr hab. Maria Prussak (IBL PAN)
 • prof. dr hab. Paweł Próchniak (UP im. KEN)
 • dr hab. Elżbieta Rybicka (UJ)
 • prof. dr hab. Stanisław Rodziński (ASP im. Jana Matejki)
 • dr hab. Galia Simeonova-Konach (UAM)
 • prof. dr hab. Tadeusz Sławek (UŚ)
 • dr hab. Rafał Solewski (UP im. KEN)
 • prof. dr hab. Leszek Sosnowski (UJ)
 • prof. dr hab. Agata Stankowska (UAM)
 • prof. dr hab. Tomasz Swoboda (UG)
 • prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (UŁ)
 • prof. dr hab. Piotr Śliwiński (UAM)
 • prof. dr hab. Bożena Tokarz (UŚ)
 • dr hab. Andrzej Tyszczyk (KUL)
 • dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (UŚ)