Janusz Bohdziewicz

fot. A. Bednarek-Bohdziewicz

Janusz Bohdziewicz – urodził się w 1972 w Gdańsku. Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, filmoznawca, teoretyk mediów i kultury, adiunkt w Zakładzie Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Instytutu Filologii w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autor książki Piękno aktualności. Telewizja bycia u progu czasu (2014), wydanej na bazie rozprawy wyróżnionej Nagrodą Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w X konkursie na najlepszą pracę doktorską w zakresie nauk o kulturze. Publikował między innymi w „Images”, „Kontekstach”, „Kwartalniku Filmowym” oraz licznych tomach zbiorowych. Naukowo interesuje się przede wszystkim wpływem technologii elektrycznych na różne obszary kultury, antropologią widzenia, hermeneutyką filozoficzną oraz myślą postsekularną. Mieszka w Sopocie.