Katarzyna Kuczyńska-Koschany

fot. z archiwum autorki

Katarzyna Kuczyńska-Koschany  (ur. 20 grudnia 1970) – profesor tytularna, polonistka, komparatystka, eseistka, autorka wierszy, prozy poetyckiej i autobiograficznej Zajmuje się interpretacją poezji, recepcją poetycką w Polsce (Rilke, Rimbaud), Zagładą Żydów, synapsami poezji i plastyki, europejskim i polskim esejem literackim, polską poezją dziecięcą. Autorka 300 artykułów i szkiców, a także następujących książek: Rilke poetów polskich (2004; wyd. II, 2017), Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (2010; wyd. II, 2015), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012), „Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013), Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty (2016),  Nikt nie widzi dobrze. Eseje (2018), Tuwim. Pęknięcie (2021). Opublikowała tomy prozy poetyckiej Zielony promień (2006) oraz Łania w styczniu (2022). Edytorka poetek: Anny Pogonowskiej (2018) oraz Ireny Tuwim (2020). Współautorka podręcznika licealnego z serii Skarbiec pt. Staropolskie korzenie współczesności (2004), wyróżnionego przez PAU. Nagradzana w konkursach: im. Klemensa Szaniawskiego (za Rilkego poetów polskich, 2002, III nagroda) oraz im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (za prozę Trzy historie i jedno mieszkanie, 2006, I nagroda), w konkursie ZAIKS-u i PEN Clubu „Wolność myśli, wolność wyrazu” (za esej Hercen, wolność, my, 2022, III nagroda). Opiekunka Koła Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet“ (UAM), członkini Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Otwartej Rzeczpospolitej, Polskiego PEN Clubu. W Wydawnictwie Pasaże kieruje serią Przęsła.