Paweł Panas

fot. z archiwum autora

Paweł Panas – doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; członek międzynarodowych towarzystw naukowych: International Institute for Hermeneutics i Immigration and Ethnic History Society. Ekspert Festiwalu im. Zygmunta Haupta. Członek Komitetu Redakcyjnego „Roczników Humanistycznych”. Autor książek: Doświadczenia religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (Lublin 2012) oraz Opisanie świata. Szkice o poezji Marcina Świetlickiego (Kraków 2014). Redaktor tomów: Horyzont religijny polskiej literatury emigracyjnej (Lublin 2013); Mądrość literatury [wspólnie z Andrzejem Tyszczykiem] (Lublin 2016) oraz Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Josepha Conrada (Warszawa 2017). Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Europa Orientalis” i „Sign System Studies”.