Granice Wyobraźni / poezje

seria pod redakcją Pawła Próchniaka

Tylko wolna myśl może wyjść naprzeciw bezkresnej nocy,
może przemyśleć to, co jest ciemne,
przemyśleć w taki sposób, by niczego z tej ciemności nie utracić.
Paweł Próchniak

książki w serii