Tomasz Kowalski

Tomasz Kowalski

fot. z archiwum autora

Tomasz Kowalski – teatrolog i literaturoznawca, pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół postaci i dzieł Williama Shakespeare’a oraz ich adaptacji, zarówno filmowych, jak i literackich. Zajmuje się także historią teatru elżbietańskiego oraz współczesnym teatrem polskim. Współredaktor (razem z Krzysztofem Kozłowskim) antologii Szekspir. Teoria lancasterska – domysły i fakty (Warszawa 2012). Przygotowuje do druku autorską książkę W. H. Auden – szekspirolog i librecista. W Wydawnictwie Pasaże ukazała się jego książka William Shakespeare – fikcja w biografiach, biografia w fikcjach.