Łukasz Sochacki

Łukasz Sochacki
Łukasz Sochacki

fot. z archiwum autora

Łukasz Sochacki – doktor, etnolog, motocyklista. Pracuje jako asystent w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ oraz jako wykładowa na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Interesuje się współczesnymi mitami, antropologią dźwięku oraz teorią interpretacji. Badania etnograficzne prowadzi przede wszystkim w Małopolsce i południowych Włoszech. W Wydawnictwie Pasaże ukazała się jego książka Boska cząstka i inne mirakula (2022).