Zbigniew Benedyktowicz

Zbigniew Benedyktowicz

fot. archiwum własne

Zbigniew Benedyktowicz  – antropolog kultury. Wykładał w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, dr hab. profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Kierował Zakładem Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej. Redaktor naczelny kwartalnika „Konteksty”, członek redakcji „Kwartalnika Filmowego”. Zajmuje się problematyką wyobraźni symbolicznej i antropologią kultury współczesnej. Autor licznych artykułów na ten temat, współautor i redaktor naukowy książek: Film i kontekst (1988), Sztuka na wysokości oczu. Film i antropologia (1991), Dom w tradycji ludowej (z Danutą Benedyktowicz, 1992), Zbigniew Rybczyński – podróżnik do krainy niemożliwości (1993), Portrety „Obcego”. Od stereotypu do symbolu (2000), Dom – droga istnienia. Dom w tradycji ludowej / The Home – the Way of Being. Home in Folk Tradition (z Danutą Benedyktowicz, 2009), Elementarz tożsamości (2016). W Wydawnictwie Pasaże ukazała się jego książka Symbolika domu. Literatura i etnografia (z Danutą Benedyktowicz, Kraków 2022).