Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuj ciasteczka Zapoznaj się z polityką cookies

Home PagePaweł próchniak

Paweł Próchniak

pawelPaweł Próchniak urodził się 22 listopada 1966 roku w Krakowie. W roku 1987 rozpoczął studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie 26 czerwca 1993 roku obronił pracę magisterską Zło jako element konstrukcyjny w twórczości Tadeusza Micińskiego (zarys) napisaną pod kierunkiem dr hab. Hanny Filipkowskiej. Od 1 października 1994 roku jest pracownikiem Katedry Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL. W maju 2000 roku obronił rozprawę doktorską O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w dniu 14 czerwca 2000). Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Stanisław Fita. Dysertację recenzowali dr hab. Marian Stala (UJ) i dr hab. Władysław Panas (KUL). Rozprawa ukazała się jako książka Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (Lublin 2001).
Od stycznia 1997 roku do września 2000 roku był sekretarzem redakcji „Roczników Humanistycznych” (z. 1: Literatura polska). W tym okresie zredagowany został zeszyt jubileuszowy z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza („Roczniki Humanistyczne” 1998, t. XLVI, z. 1, ss. 281) oraz zeszyty monograficzne poświęcone twórczości Zbigniewa Herberta („Roczniki Humanistyczne” 1999, t. XLVII, z. 1, ss. 256) i Józefa Czechowicza („Roczniki Humanistyczne” 2000, t. XLVIII, z. 1, ss. 185). Od października 2000 roku jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Roczników Humanistycznych”. Dnia 19 marca 2003 roku został powołany na członka współpracownika Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL.
W latach 2008–2009 był dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej KUL oraz kierownikiem utworzonej z jego inicjatywy Katedry Literatury Modernizmu KUL. Obecnie kieruje Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Dnia 3 lipca 2012 roku otrzymał z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
W kręgu jego zainteresowań pozostaje literatura pozytywizmu i Młodej Polski, poezja XX wieku oraz literatura najnowsza. Interesuje go problematyka mitu i transgresji, historyczna zmienność artystycznych form i egzystencjalny wymiar literatury. Obok pytań o centrum i całość, stawia pytania o granice, o te gesty i formy językowej wyobraźni, w których tekst literacki wychyla się w pozajęzykową rzeczywistość, w przestrzeń tego, co nie wypowiedziane, nie poznane, nie do pomyślenia. Zajmuje go ciemność literatury, fundamentalna nieoczywistość związanego z nią sensu. Stara się z uwagą przypatrywać pojedynczym tekstom, próbuje odsłaniać zarówno ich architektonikę, jak i kształt stojącej za nimi wyobraźni (intuicji, nadziei).
I właśnie ta interpretacyjna dyrektywa leży u podstaw podejmowanych przez niego prac badawczych oraz organizacyjnych. W trakcie pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wygłosił blisko pięćdziesiąt referatów (w tym kilka w ramach dyskusji panelowych) i przygotował do druku ponad sześćdziesiąt publikacji (w tym trzy książki autorskie i cztery prace zbiorowe, których jest współredaktorem). W zdecydowanej większości są to teksty o nachyleniu interpretacyjnym. Podobny charakter miała większość zorganizowanych lub współorganizowanych przez niego sesji naukowych (w tym kilkunastu dużych konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich) oraz finansowanych przez KBN grantów, w realizacji których uczestniczył (dwukrotnie jako inicjator i główny wykonawca). Interpretacyjnie zorientowana jest również jego praca dydaktyczna. Aspektowej analizie i interpretacji dzieł literackich poświęcone są zwykle pisane pod jego kierunkiem prace proseminaryjne i dyplomowe oraz recenzowane przez niego magisteria.Pęknięty płomień – książka, którą przedstawił jako rozprawę habilitacyjną jest propozycją całościowego odczytania dzieła Tadeusza Micińskiego.
Daje wgląd w główne problemy tego pisarstwa, wskazuje kluczowe figury stojącej za nim wyobraźni. Na nowo je porządkuje i oświetla. Przenosi akcent z problematyki ideowej – która dotąd często stanowiła klucz do twórczości Micińskiego – na architektonikę dzieła i na jego wewnętrzne zdynamizowanie.
W Wydawnictwie Pasaże ukazały się dwie książki autorstwa Pawła Próchniaka: Wiersze na wietrze /szkice, notatki/ (2008) orazZamiar ze słów /szkice, notatki/ (2011).  Jest również redaktorem naukowym serii GRANICE WYOBRAŹNI.

Zobacz książki autora

Zostaw Odpowiedź